Perspectief, Inter-Actie, Inspiratie, Waardering, Being Human.

Perspectief

Netwerk econonie is denken dat 1 + 1 meer is dan 2, wanneer het geheel in balans is zullen de individuele onderdelen daar allemaal profijt van hebben. Het geven en nemen is niet meer 1 op 1, maar het is doen waar je goed in bent en elkaar daarin aanvullen, groeien in onderlinge afhankelijkheid.


Nu we een toekomstbeeld hebben van robots die vele menselijke taken over zullen nemen, moeten we rekenen met een structurele werkeloosheid, 30% tot 50%. 2 Vragen: wat gaan mensen met hun tijd doen en hoe voorzien zij in hun levensonderhoud.


Nieuw te ontwikkelen gebieden zijn de -education permanente- en regionale identiteit / cultuur als ondersteunende factor van de economie. Wij organiseren brain groups om de mogelijkheden te verkennen.


Hoe? Mensen leggen de kaarten met hun talenten en ervaring naast elkaar en maken daar een -product- van wat in de markt gezet kan worden. CaseSolver werkt hierin samen met Business-date.nl waar dit in de praktijk verder uitgewerkt wordt.  www.business-date.nl

 

Consultancy


Grote bedrijven, Multinationals
Idea management, software keuze en implementatie.
Management support, BPM design, change, people management.
Team coaching, attitude, alle neuzen dezelfde kant op.
Workshops, doelbepaling, scenario's uitwerken.

MKB
Nieuwe verdienmodellen, cross sectorale productcombinaties.
Value Chain Innovations, connecting on products, in- and output.
Workshops: opzet regionale waardenetwerken.

Contact

”Wat je bent, is wat je geweest bent, en wat je zult zijn, is wat je nu doet.”