William Shakespeare¬† “We know what we are, but know not what we may be.”

Hoe


Inspiratie

Waar staat uw bedrijf over 3 jaar, uw product, flexibele, vaste en medewerkers? Door 2 scenario’s uit te werken met de consequenties op de korte en middellange termijn kan er doelgericht gestuurd worden.

Team coaching

Alle neuzen in dezelfde richting, als een snelweg van A naar B. Wanneer de collegiale sterktes en grenzen bekend zijn leidt dat tot een goede taakverdeling, wie – wat.

Business Process Management

De klant centraal is redeneren van buiten naar binnen waarbij de logistiek vanuit de klant terug vertaald wordt. Door met scenario’s en back casting te werken wordt de structuur in kaart gebracht en is er overzicht.